Четвер, 23.05.2019, 22:45
Вітаю Вас Гість | RSSКомунальний позашкільний навчальний заклад 
«Центр дитячої та юнацької творчості і туризму»
Василівської районної ради Запорізької області

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Навчальна програма гуртка "Калинонька"

Навчальна програма з позашкільної освіти

художньо – естетичного напряму

гурток «Калинонька»

РЕЦЕНЗІЯ

На навчальну програму гуртка

 декоративно-ужиткової творчості «Калинонька»

комунального позашкільного навчального закладу

«Центр дитячої та юнацької творчості і туризму»

Василівської районної ради Запорізької області,

адаптовану керівником гуртка Божко Іриною Геннадіївною

Навчальну програму гуртка декоративно-ужиткової творчості «Калинонька» адаптовано відповідно до  Програми з позашкільної освіти (Випуск 2) рекомендованої Міністерством освіти і науки України та затвердженої листом Міністерства освіти і науки України від 18 липня 2007 року № 1/11-5303), та керуючись матеріалами листа Інституту інноваційних технологій від  05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».

Програма гуртка «Калинонька» адаптована з метою створення умов для розкриття творчих здібностей дітей та молоді з урахуванням їх індивідуальних особливостей, залучення  до декоративно-ужиткового мистецтва та художньо- естетичного виховання, сприяння реалізації творчих задумів учнівської молоді.

Програма має художньо-естетичну спрямованість та націлена на формування життєво творчих компетентностей особистості: пізнавальної, практичної, творчої, соціальної під час навчально-виховного процесу, виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи.

Новизна програми полягає в інноваційному підході до впровадження в навчально-виховний процес основних дидактичних принципів педагогіки щодо розвитку та саморозвитку творчої особистості: доступності та поступовості, систематичності, формування свідомого ставлення до занять, наочності, підвищення якості навчання, гуманності, що сприяють професійному самовизначенню та життєвій самореалізації вихованців гуртка «Калинонька».

Програма гуртка розрахована на 3 роки відповідно до початкового та основного рівнів навчання:

 • початковий: 1- й рік навчання, вихованці віком 6-7 років;
 • основний: 1-й, 2-й роки навчання, вихованці віком 7-9 років.

Представлено окремими блоками: мету, завдання за двома рівнями підготовки, особливості структури і змісту, організаційно-методичні умови та прогнозовані результати.

Визначено особливості навчальної програми, які полягають в: синтетичній цілісності навчально-виховного процесу, орієнтації на виявлення обдарованих дітей та всебічне розкриття їх творчого потенціалу, задоволення їх бажання займатися декоративно-ужитковим мистецтвом.

Програма гуртка «Калинонька» актуальна для сьогодення як важливий компонент в реалізації завдань  компетентнісного навчання і виховання підростаючого покоління в аспекті художньо-естетичної освіти сучасного позашкільного навчального закладу.

Структурно і змістовно програма відповідає вимогам чинного законодавства. У пояснювальній записці до програми додається обгрунтування доцільності та специфіки її введення у навчальний процес. Чітко представлено структуру та зміст курсу, тематично доцільно підібрано та детально розписано складові компоненти змісту програми, зазначено прогнозований результат сформованих предметних та життєвих компетентностей вихованців відповідно до двох рівнів навчання, подано бібліографію.

З урахуванням вищезазначених пропозицій вважаю, що дана навчальна програма може бути прийнятою та рекомендованою до впровадження у навчально-виховний процес позашкільного закладу.

Рецензент: директор комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості і туризму» Василівської районної ради Запорізької області Дашковська Ольга Анатоліївна.

             ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Молодший шкільний вік — це сприятливий період для розвитку творчих здібностей дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття дійсності та активного ставлення до неї. Заняття в гуртку виготовлення сувенірів допомагає дітям розумно й цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, деко
  ративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання; оволо
  діння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти.
 • практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матері
  алами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання тех
  нологічних операцій;
 • творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;
  формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтере
  су, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток.
 • соціальної: виховання поваги до звичаїв і традицій українського
  народу, бережливого ставлення до рідної природи; розвиток позитивних
  якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей,
  охайність і старанність у роботі).

Курс навчання в гуртку розраховано на початковий та основний рівні навчання та передбачає   216 год на рік ( 6 год на тиждень відповідно).

Програма курсу початкового рівня розрахована на дітей 6-7 річного віку, термін навчання становить 1 рік.

Навчання в гуртку основного рівня проводиться впродовж двох наступних років. Склад групи може поповнюватися дітьми віком 7-9 років, які мають відповідну підготовку і певні навички в роботі.

На основному рівні навчання вихованці поглиблюють знання, вдосконалюють уміння та навички роботи за темами розділів програми початкового рівня і вивчають нові теми: «Паперовий фітодизайн», «В'язання гачком», «Бісероплетіння», «Макраме».

Навчання в гуртку допомагає вихованцям краще засвоювати матеріал багатьох шкільних предметів і навчальних курсів: «Художня праця», «Трудове навчання», «Мистецтво», «Я та Україна», а також інших. Це дає основу для навчання в декоративно-ужиткових гуртках.

Упродовж  трьох років навчання проводиться у формі групових гурткових занять із індивідуально-фронтальною роботою.

Під час занять використовуються різноманітні методи навчання: словесні (лекції, бесіди, пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем, креслень, зразків виробів, екскурсії на виставку), практичні (самостійна розробка схем, ескізів, виготовлення виробів).

Вагоме місце у навчальному процесі гуртка займають ігри, конкурси і вікторини, як методи стимулювання.

Наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, вікторина.

Підсумком роботи з окремих тем є опитування, тестування, практична робота. Наприкінці кожного півріччя проводиться виставка робіт у гуртку і відбір експонатів на районні та обласні виставки - конкурси дитячої творчості. За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття (3 год)

Мета й завдання роботи гуртка. Знайомство з гуртківцями. Правила поведінки в гуртку.

Поняття про сувенір. Традиції українського народу. Сувенір у сучасному житті. Екскурсія на виставку дитячої творчості. Бесіда «Безпечна дорога».

 1. Робота з природними матеріалами (30 год)
  1. Площинна аплікація із природних матеріалів  (24 год)

Природа і фантазія. Ознайомлення з художніми роботами основних видів, природними матеріалами. Складання букетів, аранжування, виготовлення аплікацій, панно, плоских і об’ємних композицій, іграшок.

Способи заготівлі різних природних матеріалів, їхнє зберігання. Бесіда про необхідність бережливого ставлення до природи.

Матеріали, необхдні при роботі з природніми матеріалами. Правила безпечної поведінки з колючими предметами.

Ознайомлення з основними прийомами виготовлення рослинних аплікацій із засушених рослин, а також аплікацій із насіння, зернят і кісточок.

Поняття про композицію. Здоровий центр. Створення ескізів плоских композицій. Підбір елементів композиції. Формування композиції на основі співвідношення кольорів природного матеріалу та фону. Ввиготовлення рамочок, планшетів. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Гра «Поле чудес» на тему «Квіти навколо нас».

Практична робота. Складння плоских рослинних композицій, виготовлення площинної аплікації із насіння і кісточок.

 1. Іграшки - сувеніри із черепашок, шишок, горіхів і каштанів

(6 год)

Організація робочого місця. Створення ескізів іграшок-істот. Виготовлення іграшок-істот за ескізами. Варіанти з’єднання частин іграшок. Стилізовані форми істот на площині. Виготовлення колективних сюжетних композицій. Підготовка основи. Викладання сюжету на основі. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт. Гра «Поле чудес» на тему «Підводний світ».

Практична робота. Виготовлення плоских композицій, іграшок-сувенірів.

 1. Робота з папером і картоном (39 год)
 2. Аплікація як спосіб створення художніх виробів (9 год)

Види художньої роботи з папером. Естетика і культура під час аплікаційних робіт. Плоскі та об'ємні аплікації. Силует у площинній аплікації. Аплікації на основі геометричних форм. Предметні аплікації. Тематичні або сюжетні аплікації. Поняття про перспективу. Етапи виготовлення аплікацій із паперу: підбір паперу для аплікацій за кольором, фактурою, розмірами; перенесення малюнка на кольровий папір, вирізання деталей; визначення послідовності приклеювання деталей; наклеювання деталей на основу. Правила безпечної праці з ножницями. Оформлення аплікацій. Аналіз виконаних робіт. Гра- конкурс « Склади фігуру».

Практична робота. Виготовлення конструктора « Танграм», сувенірів- аплікацій, плоских іграшок- аплікацій, вітальних листівок.

 1.   Художнє вирізування з паперу (18 год)

Види художнього вирізування з паперу: симетричні візерунки, орнаменти, транспарантне вирізування. Ознайомлення з мистецтвом витинанки. Необхідні матеріали й інструменти. Загальні правила для вирізування всіх видів. Поняття про силует,симетрію. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт. Вікторина « Що ми знаємо про вирізання з паперу?».

Практична робота. Виготовлення закладинок для книжок, вітальних листівок серветок,пано.

3.3 Обємні іграшки з паперу й картону (12 год)

Елементи графічної грамоти . Ескіз як вид графічного зображення предметів, деталей. Основні лінії на ескізах, кресленнях: контурна, розмірна та лінія згину. Позначення місць нанесення клею. Основні геометричні форми. Конструювання іграшок на основі циліндра, конуса, паралелепіпеда. Виготовлення виробів за готовими розгортками. Виконання креслень розгорток за допомогою кутника,циркуля. Особливості з’єднання частин об’ємного виробу під прямим кутом,конічної та циліндричної форми.Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт. Гра-вікторина « Звірі – герої українських народних казок».

Практична робота. Виготовлення іграшок на основі конуса, циліндра, паралелепіпеда.

4. Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри,ялинкові прикраси (33 год)

Народні звичаї та обряди. Новорічна та різдвяна символіка. Народні повір’я про магічну силу різдвяних прикрас. Конструювання й виготовлення з різних матеріалів іграшок, сувенірів, прикрас. Естетичне оздоблення ялинкових прикрас та іграшок. Аналіз виконаних робіт. Конкурс «Новорічні фантазії».

Практична робота. Виготовлення сувенірів-витинанок, ялинкових прикрас із шкарлуп яєць, сувеніру із природних матеріалів,вітальної листівки.

 1. Робота з текстильними матеріалами (72 год)

5.1 Сувенірні вироби із ниток (18 год)

Загальні поняття про пряжу, нитки, тасьму. Природні та штучні волокна. Види ниток, їхні властивості й застосування. Виготовлення сувенірів із ниток. Створення контурних малюнків. Підбір кольорових сполучень. Приклеювання відрізків ниток за контуром малюнка. Аплікація із відрізків ниток. Послідовність аплікаційних робіт. Послідовність виготовлення помпонів із ниток. Конструювання іграшок із ниткових помпонів і мотків. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення аплікацій із відрізків ниток та іграшок на основі помпонів і мотків із ниток.

Плоскі іграшки із тканини (27 год)

Конструктивні можливості тканини. Загальний принцип конструювання плоских іграшок. Виготовлення лекала,розмітки на тканині. Зшивання деталей. Оформлення іграшок. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота.Виготовлення плоских іграшок «Котик», «Ведмедик» , «Зайчик».

Сувеніри із текстильних матеріалів (27 год)

Що можна виготовити із текстильних матеріалів. Повторення основних прийомів роботи з тканиною,нитками,голкою. Творчий підхід у виборі матеріалу та оформленні сувенірів. Аналіз виконаних робіт. Гра « Поле чудес» на тему: « Нитки і тканина».

Практична робота. Виготовлення подушечки для голок « Капелюшок» і прихватки.

 1. Робота з утилізованою пластмасовою продукцією ( 15 год)

Поняття про екологію. Вплив оточуючого середовища на здоров’я  людини. Пластичні маси у виробництві й побуту. Прийоми обробки пластмас. Правила безпечної роботи. Конструювання виробів з утилізованої пласмасової продукції. Виготовлення іграшок і сувенірів із пластикових пляшок. Оформлення виробів. Аналіз виготовлених робіт. Гра « Поле чудес» на тему « Хто в лісі живе?».

Практична робота. Виготовлення сувеніра « Букет квітів» і виробу за власним задумом.

 1. Виготовлення виставкових робіт (18 год)

Виготовлення робіт на районну виставку дитячої творчості.

 1. Екскурсія на виставку дитячої творчості ( 2 год)

Екскурсія на районну виставку дитячої творчості.

 1. Підсумкове заняття ( 4 год)

Підсумки роботи за навчальний рік. Ігри, конкурси, вікторини.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • технологічні властивості природних матеріалів;
 • правила збирання, засушування й зберігання природних матеріалів;
 • основні правила створення площинної аплікації;
 • прийоми з’єднання деталей об’ємних виробів із природного матеріалу;
 • поняття про композицію,колірне коло;
 • конструктивність природних форм, різноманітність фактури паперу;
 • види художньої роботи з паперу,технічне моделювання й конструювання, дизайн;
 • умовні позначення ліній на ескізах, кресленнях і їхнє призначення; позначення місць нанесення клею;
 • назви геометричних тіл і фігур; прийоми виконання розгорток об’ємних фігур;
 • техніку аплікаційних робіт;
 • техніку витинанок;
 • головні та другорядні елементи в композиції;
 • види ниток і тканин, види художньої роботи з нитками і тканинами;
 • загальні поняття про пряжу, нитки, шпагат, тканину, природні й штучні волокна;
 • інструменти і приладдя для роботи з тканиною;
 • послідовність виготовлення аплікацій із відрізків ниток, іграшок на основі помпонів і ниток; техніку аплікаційних робіт із клаптиків тканини;
 • шов « голка вперед»,  «через край», «петельний»;
 • мати поняття про екологію,навколишнє середовище;
 • про шкідливість забруднення навколишнього середовища і його вплив на здоров’я людини.

Учні мають уміти:

 • читати й виконувати найпростіші ескізи,малюнки проектованих виробів;
 • виконувати розмітку найпростіших розгорток виробів;
 • виконувати прості об’ємні ( напівоб’ємні) сконструйовані форми;
 • розрізняти кольори за світлом, теплі та холодні;
 • узгоджувати зображення композиції з форматом основи;
 • виготовляти сувеніри- аплікацій, конструювати  й виготовляти сувеніри – іграшки, об’ємні вироби із картону та паперу;
 • володіти прийомами вирізування, обривання, надрізу, підрізу, згинання, гофрування,скручування, нарізання паперу;
 • створювати сувеніри із природного матеріалу;
 • відрізняти лицьовий і зворотній бік тканини, виготовляти аплікації з відрізків ниток і клаптиків тканин, іграшки із ниток і тканин за викрійками;
 • виготовляти сувеніри з утилізованих пластмасових виробів.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Програма, завдання та план роботи гуртка. Сувенір-подарунок. Цінність власноруч виготовлених подарунків. Правила вручення подарунків.

2. Робота з природними матеріалами (30 год)

2.1.   Вироби, оздоблені аплікацією із насіння, зерняток і кісточок рослин (24 год)

Повторення матеріалу першого року навчання. Організація робочого місця. Підготовка природних матеріалів. Принципи створення ескізів,композицій симетричних, асиметричних та орнаментальних форм. Прийоми виготовлення основ для аплікацій. Технологія виготовлення тарілки зпап'є-маше. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення листівки і шкатулки з картону, оздоблених природними матеріалами; декоративної тарілки і вази із пап'є-маше, оздоблених аплікацією із насіння, зерняток і кісточок.

2.2.   Об'ємні вироби із рослинних матеріалів (6 год)

Ознайомлення з історією створення об'ємних квіткових композицій. Мистецтво складання осінніх і зимових букетів. Силуетні й об'ємні букети.Поняття про стиль, форму. Поняття про тематичні композиції. Основні прийоми та способи аранжування. Способи виготовлення основ для рослинних композицій. Значення фону при складанні сюжетного букету. Порядок розміщення рослин у об'ємному букеті. Значення форми і кольорувази для осіннього й зимового букетів. Вікторина на тему: «Природа і творчість».

Практична робота. Складання осіннього та зимового міні-букетів, робота за власним задумом.

3. Робота з папером і картоном (39 год)

3.1. Витинанка (9 год)

Повторення матеріалу першого року навчання. Витинанка в українському декоративно-прикладному мистецтві. Місце витинанки в оселях наших предків. Методика виконання витинанок. Ескізи. Виготовлення ви-тинанок. Декоративне святкове панно. Самостійна розробка ескізів, робота в матеріалі. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення сувенірів-витинанок, самостійне виготовлення панно.

3.2.  Паперопластика (18 год)

Види паперопластики. Прийоми трансформації паперу: надрізи, згини, загинання, скручування, гофрування. Декоративність, пластичність форми і поверхні рельєфних виробів із паперу.

Практична робота. Виготовлення рельєфних розеток різних геометричних форм, рельєфної композиції на площині, панно «Квітка».

3.3. Художнє конструювання в техніці паперопластики (12 год)

Стилізація форми. Створення художнього образу. Робота за схемами. Аналіз виконаних робіт. Вікторина на тему: «Папір і види художньої роботи з ним».

Практична робота. Виготовлення об'ємних фігурок звірів.

4. Новорічні та різдвяні подарунки, сувеніри, іграшки та ялинкові прикраси (33 год)

4.1. Вітальні листівки (6 год)

Традиції зустрічі Нового року в різних країнах. Різдвяні свята в Україні. Виготовлення новорічних подарунків — безмежний простір для фантазії й творчості. Правила безпечної праці з ножицями. Вітальні листівки в техніці аплікації та паперопластики. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення вітальної листівки технікою аплікації та листівки технікою паперопластики.

4.2. Сувеніри (12 год)

Особливості оздоблення новорічних сувенірів із різних матеріалів. Аналіз виконаних робіт. Культура праці. Залежність якості та естетичного вигляду виробу від акуратності виконання.

Практична робота. Виготовлення сувеніра «Ялинка» із шишки, панно «Ялинкова гілка» в техніці паперопластики, карнавальної маски.

4.3. Ялинкові іграшки та прикраси (15 год)

Технологія виготовлення ялинкових іграшок із шкаралуп горіхів, яєць, синтепону. Правила безпечної праці з колючими предметами. Оформлення робіт. Сніжинки в техніці паперопластики. Аналіз виконаних робіт. Конкурс «Новорічні фантазії».

Практична робота. Виготовлення іграшок і сніжинок.

5. Робота з текстильними матеріалами (72 год)

5.1. Сувеніри з ниток. Конструювання виробів із ниткових коконів       виготовлених способом пап'є-маше (18 год)

Технологія наклеювання ниток на повітряну кульку. Культура праці з клеєм. Створення певного образу, бажаного виразу іграшки. Оформленнявиробів. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення іграшок за власним задумом, виготовлення сувеніру «Ваза з квітами».

5.2. М'яка іграшка (27 год)

Інструменти та приладдя для роботи з тканинами. Правила безпечної праці з голкою. Планування послідовності розмітки, крою і шиття вибраного виробу. Правила розкрою тканини, хутра. Виготовлення викрійок для іграшок. Підбір матеріалів. З'єднання деталей іграшок. Створення об'ємності виробу, певного виразу іграшок. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення іграшок за ескізами, викрійками.

5.3. Плетіння гачком (27 год)

Історія розвитку художнього плетіння. Відомості про інструменти і матеріали. Властивості та якість ниток. Підбір гачків. Положення рук і пальців під час роботи з гачком. Умовні позначення. Плетіння різноманітних елементів: ланцюжок, ведуча петля, глуха петля, петлі повороту або підйому, стовпчики без накиду, стовпчики з одним і декількома накидами. Двобічне плетіння. Плетіння по колу. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт. Конкурс «Майстри рукоділля».

Практична робота. Виконання аплікацій «Ваза з квітами» та «Веселка» на тканині за допомогою різнокольорових ланцюжків і кілечок.

6. Робота з утилізованою жерстяною продукцією (15 год)

Бесіда про екологію навколишнього середовища. Безпека праці при роботі із жерстю. Підготовка до роботи. Нарізування смужками, закручування смужок, скріплювання. Виготовлення сувенірів за схемами. Оформлення виробів аплікацією із тканини, вишивкою. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення цукерниці, декоративної тарілки, сувеніру за власним задумом.

7. Виконання виставкових робіт (18 год)

Виготовлення робіт на районну та міську виставки дитячої творчості.

8. Екскурсія на виставку (2 год)

Екскурсія на районну виставку дитячої творчості. Замальовка схем, сюжетів.

9. Підсумкове заняття (4 год)

Підсумки роботи за навчальний рік. Нагородження кращих учнів. Ігри, конкурси, вікторини.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні  мають знати:

 • технологію виконання витинанок;
 • основи техніки паперопластики;
 • види декоративних робіт із природних матеріалів, сувенірних робіт
  із баночок;
 • правила складання сухих букетів і композицій;
 • види ниток, тканин, інструменти й приладдя для роботи з ткани
  нами, нитками;
 • послідовність виготовлення м'якої іграшки;
 • розташування кольорів у колірному колі;
 • основні прийоми плетіння гачком;
 • правила безпечної праці із жерстю, ножицями, колючими предме
  тами.
 • Учні  мають уміти:

 • виготовляти витинанки, вироби способом паперопластики за схе
  мами;
 • створювати композиції, букети, конструювати вироби із природ
  них форм;
 • конструювати й виготовляти іграшки із ниток;
 • виконувати ручні шви, робити розмітку і розкроювання тканини;
 • виготовляти м'які іграшки за викрійками і за власним задумом;
 • плести гачком ланцюжок, виконувати двобічне плетіння стовпчи
  ками й плетіння по колу;
 • працювати за схемами, самостійно створювати схеми й вироби за
  ними.

БІБЛІОГРАФІЯ

     Андреева 3. Ф., Сорокина Л. М. Вяжем сами. — К.: Радянська школа, 1982.

Божко Л.А Бисер. — М.: Мартин, 2001.

Божко Л.А, Бисер. Уроки мастерства. — М.: Мартин, 2002.

Винокурова Е. Большая книга бисера. — М.: Олма-пресс, 2000.

Гура Л. П. та ін. Прикрась свій дім. — К.: Техніка, 1990.

Еременко Т. Н. Кружок вязания крючком. — М.: Просвещение, 1984.

Знциклопедия. Шитье й рукоделие. — М.: БРЗ, 1999.

    Золотицький М. Ф. Квіти в легендах і переказах. — К.: Фірма «Довіра», 1992.

Корниенко Г., Добруцкий Н., Искусство цветов. — К.: Роксолана,1992.

Кулибин Г. Н. Рисунок й основи композиции. — М.: Просвещение, 1988.

    Котелянець Н. Вироби із ниток // Початкова школа. — 1999. — №12. — 

    С. 32- 33.

    Литвинец Е.М. Чарівні візерунки. — К.: Радянська школа, 1985.

Макаренко О. Казковий світ іграшки. — К.: Веселка, 1984.

    Максимова М. В., Кузьмина М. А. Послушньїе узелки. — М.:

    ЗКСМО-Пресс,       1998

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заннятя (3 год)

Програма, завдання та план роботи гуртка. Сувенір у сучасному житті. Естетика у виготовленні й оздобленні сувенірних виборів.

 

 1. Робота з папером і картоном (24 год)

Оригамі (12 год)

Мистецтво створення й конструювання із паперового квадрата різноманітних виробів та іграшок. Історія виникнення оригамі. Популярність оригамі в наш час. Умовні позначки в кресленнях. Основні типи ліній: «долина», «гора». Основні типи згину квадрата: «долина», «гора», «всередину», «шапочка», «перегин», «переворот», «східці», « пелюстка». Прийоми складання фігурок оригамі. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична робіт. Виконання сувенірів у техніці оригамі за умовними графічними зображеннями.

Паперовий фітодизайн (12 год)

Паперовий фітодизайн - поєднання художньої творчості з папером і мистецтва аранжування. Види дизайну. Штучні квіти з паперу. Матеріали та інструменти. Правила безпечної праці з ножицями, шилом. Послідовність виготовлення квітів. Виготовлення викрійок пелюсток і листочків ( трафаретів). З’єднання пелюсток у квітку. Створення сувенірів. Розміщення композицій на основі. Оформлення робіт.Аналіз виконаних робіт. Конкурс-вікторина « Папір і творчість».

Практична робота. Створення сувенірів і композицій із паперових квітів.

3. Робота з текстильними матеріалами (54 год)

3.1. Плетіння гачком (18 год)

Творче використання плетіння гачком у сучасному інтер’єрі та одязі. Правила безпечної праці з гачком. Плетіння ланцюжка. Плетіння стовпчиків різноманітної будови:стовпчики без накиду, стовпчики з двома і більше накидами, декілька стовпчиків з однією верхівкою. Початок і кінець рядка по колу. Рапорт схеми узору серветки. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення серветки та іграшок за описами й схемами.

3.2. Декоративне панно з тканини (18 год)

Об’ємна аплікація на тканині. Створенння композиції на площині. Кольорова гамма. Теплі та холодні кольори. Просторове рішення. Зоровий центр.Замальовка композицій. Підбір матеріалів і кольорів тканини. Виготовлення пелюсток, квітів, листя. Розміщення й закріплення композицій на основі. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення декоративних панно з текстильних матеріалів за малюнками – схемами і за власним задумом.

3.3. Макраме (18 год)

Макраме - рукоділля, в основі якого лежить плетіння вузликами. Історія макраме. Пристосування й нитки для плетіння. Правила безпечної праці з булавками. Основні прийоми плетіння. Правила безпечної праці з булавками. Основні прийоми плетіння: навішування нитки на основу, подовжування та вкорочування нитки,плоскі вузли,репсові вузли,оформлення нижнього краю виробу.Технологія плетіння кашпо. Квіти в техніці макраме. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення кашпо панно з квітів.

 1. Новорічні та різдвяні іграшки,сувеніри,ялинкові прикраси (18 год)

Святкування Нового року і Різдва в України і за кордоном. Конструювання сувенірів із паперу, ниток,тканини. Оформлення виробів. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення вітальної листівки технікою оригамі,плетених сніжинок, сувеніру «Дід Мороз» із тканини.

5. Геометрична вишивка (15 год)

Нитковий дизайн. Нанесення на картон чи вишивання та тканині геометричних узорів. Методика виконання робіт. Створення схеми виробу.Перенесення схеми на основу. Послідовність вишивання однобічних виробів. Послідовність вишивання двобічних виробів.Колорит геометричних вишивок.Аналіз виконаних робіт. Гра « Брейн-ринг»: « Кольори весни».

Практична робота. Виготовлення вітальних листівок,панно.

     6. Бісероплетіння (78год)

6.1. Історія бісероплетіння. Види бісерного рукоділля (9 год)

Історія винаходу бісеру. Розвиток бісероплетіння. Матеріал та інструменти. Правила безпечної праці з голкою й бісером. Підготовка до роботи. Організація робочого місця. Основні терміни. Схеми й описи виробів. Види бісерного рукоділля: нанизування,вишивка, в’язання, плетіння.

Практична робота. Виготовлення намиста методом нанизування.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • основні дані про естетику й дизайн, традиційне українське народне мистецтво та види декоративно-ужиткового мистецтва,основні календарно-обрядові свята українського народу,пов’язані з художньо-трудовою діяльністю;
 • основні види роботи з папером,нитками,тканиною,бісером й іншими матеріалами;
 • види матеріалів для художньої обробки та їхні властивості (текстура,фактура);
 • правила безпечного користування інструментами;
 • основи графічної гр
Форма входу
Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031